Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Skogsbränder påverkar lantbrukets djur

Just nu pågår flera skogsbränder i Sverige. Sådana bränder likväl som ladugårdsbränder kan få allvarliga konsekvenser för lantbrukets djur. Varje år inträffar omkring 300 större lantbruksbränder. Enligt Brandskyddsföreningen gör räddningstjänsterna i Sverige cirka 200 utryckningar per år till brand i lantbruksbyggnad.

Ladugårdsbränder leder ofta till att djur dör av rökförgiftning/kvävning eller brännskador över hela kroppen. En del djur kan räddas utan brännskador, men risken för rökskador i luftvägarna är stor.

Effekterna av rök på hästar liknar det som människor upplever: ögon och luftvägar blir irriterade, vissa tillstånd kan förvärras, som kronisk bronkit och astma, och lungfunktionen kan sättas ned. Höga halter av partiklar kan ge ihållande hosta, snorande näsa, väsande missljud från lungorna och försvårad andning.

Läs mer

Brand – hantering av risker och skador hos idisslare
Rök från skogsbränder och hästar

Frågor och svar om djurhälsa och torkan sommaren 2018

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls