Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fånga myggan! och skicka in den till SVA

Sjukdomar som sprids av fästingar, myggor och andra insekter förväntas öka i Sverige i framtiden. Klimatförändringar och globalisering ökar risken för att vi får in nya myggarter och nya smittor i landet. Därför startar SVA i sommar projektet ”Fånga myggan!”. Allmänheten som vistas i öppna, kustnära områden i Sydsverige uppmanas att skicka in myggor till SVA. Även på kyrkogårdar, i koloniområden och mindre vattensamlingar i städer i de södra delarna av landet kan det finnas mycket mygg och som kan vara intressanta.

Nilfebersmygga

Nilfebersmygga. Denna mygga vill SVA gärna få inskickad från Sydsverige. Foto: Anders Lindström/SVA

Förra sommaren hittades nilfebersmyggan i Skåne för första gången. Det är en mygga som kan sprida flera sjukdomar, bland annat West Nile feber. Därför är SVA intresserat av att få reda på var den finns. Personal från myndigheten kommer att leta aktivt efter myggan i Sydsverige i sommar. Men SVA behöver hjälp. Så istället för att bara smälla till myggan när den biter – fånga den i en burk eller liknande. Lägg den sedan i frysen så att den dör. För att myggan inte ska skadas i transporten är det bra om man placerar den i en burk, tändsticksask eller annan lämplig behållare. Med till exempel hushållspapper eller bomull i botten, myggan ovanpå och sedan ytterligare ett lager med papper över så skadas inte myggan i transporten.

Skicka in myggan till SVA, MIK, Anders Lindström, 751 89 Uppsala. Mygginsamlingen pågår juni – augusti 2017.
OBS! Ange fyndplats och avsändare!

Flera exotiska myggor har redan etablerat sig i Europa och de sprider sig norrut. Även nya smittämnen upptäcks, till exempel har sjukdomen West Nile feber etablerat sig i södra Europa. Denna smitta har även påvisats i myggor så långt norr ut som i Tjeckien.

Det finns säkert flera spännande myggfynd att göra! Myggfaunan förändras, nya arter är på väg hit och andra försvinner. Sällsynta arter blir plötsligt vanliga och tvärtom. Detta påverkar naturligtvis risken för sjukdomsspridning.

Damm är populär plats för myggor.

I Danmark, som här på Amager, förekommer nilfebersmyggan i grunda dammar nära kusten. Myggan kan finnas i andra områden också, även i Sverige. Foto: Anders Lindström.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls