Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Bo Segerman Forskare, PhD, adjungerad lektor bo.segerman@sva.se 018-67 40 32

Huvudman

SVA

Finansiär

Vinnova

Start/avslut

2020 - 2021

AI analys av Next Generation Sequencing data för att identifiera smittämnen och deras egenskaper

Projektet fokuserar på att göra AI baserade metoder tillgängliga vid SVA för att analysera data från så kallad Next Generation Sequencing (NGS). NGS är en metod som genererar milliontals avläsningar av korta slumpmässigt valda regioner i genetiskt material. Projektets mål är att testa och anpassa AI baserad analys av NGS data för identifiering av mikrobiologiska smittämnen samt diagnostiskt viktiga egenskaper hos dessa såsom virulens och antibiotikaresistens.

Senast uppdaterad : 2022-01-02