Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Kontaktperson på SVA

Gunilla Hallgren gunilla.hallgren@sva.se 018-674386

Huvudman

SVA

Finansiär

KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Start/avslut

2010 - 2011

Ansökan om medel för källforskning i syfte att geografiskt kartlägga mjältbrandsgårdar i Sverige 1910-1957

Kartläggning av var i Sverige mjältbrandsgårdar finns och om möjligt var kadaver kan ha grävts ned är en viktig kunskap för bedömning av framtida risker. Eftersom informationen på många ställen endast föreligger i olika äldre skrifter är detta ett omfattande arbete. En forskare med erfarenhet av sådan källforskning är en ovärderlig tillgång och innebär ett samarbete över ämnesgränser humaniora och medicin. Det är lyckosamt att i Dr Bodil Persons person hitta en ämnesföreträdare för dessa båda discipliner. Dr Persson skall under tre månaders heltidsarbete ta fram informationen om mjältbrandsgravar på distrikts och gårdsnivå och om möjligt även på platser där djur begravts. Analys och geografisk lokalisation åskådliggörs med hjälp av geografiskt informationssystem, GIS.

Senast uppdaterad : 2021-02-01