Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Josefine Elving josefin.elving@sva.se

Huvudman

SVA

Finansiär

Konvex

Start/avslut

2012 - 2012

Biomal pH-studie

Bakgrund

I SVAs slurrapport från 2008 ”Säkerhetstänkande vid hantering av BIOMAL” (SJV: Anslaget 42:4, bekämpande av smittsamma husdjursjukdomar, anslagspost 1) drogs slutsatsen att:

  • Inblandning av upp till 3% myrsyra (85%, Addcon) i Biomal resulterade i ett pH mellan 4 och 4,1 upp till 13 veckor efter start och efter 6 månaders lagring 4,6.
  • Ett ännu lägre initialt pH än 4 kan ge skador på ledningar, tankar m.m. och eftersträvas därför inte. I praktiken kan det vara svårt att nå ett exakt pH pga. materialets karaktär med benbitar etc.
  • Myrsyra behandling av Biomal ger en effektiv reduktion av icke sporbildande bakterier men en begränsad reduktion av sporbildande bakterier. Därtill reduceras höljeförsedda virus snabbt medan icke höljeförsedda virus inte reduceras nämnvärt.

Dessa studier utfördes vid 6 och 22°C. Kvarstår gör frågan om förändringar i temperatur påverkar hur stor mängd myrsyra som bör blandas in för att uppnå pH 4.

Syfte och mål

Studien syftar till att undersöka effekten av olika temperaturer på pH i myrsyra behandlad Biomal. Detta för att säkerställa att ett pH av 4 kan uppehållas oavsett temperatur genom justering av tillsatsmängd av myrsyran om så krävs.

Senast uppdaterad : 2013-02-13