Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Eva Olsson Engvall eva.olsson@sva.se

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Livsmedelsverket

Finansiär

Sandbergs fond

Start/avslut

2013 - 2014

Campylobacter i vatten - betydelse som smittkälla för human campylobacterios

Campylobacter är den vanligaste rapporterade orsaken till bakteriell mag-tarminfektion hos människor i Sverige, liksom i de flesta andra i-länder. De vanligaste smittkällorna anses vara hatnering och konsumtion av otillräckligt upphettat kött, främst från fjäderfä, men också kontaminerat dricksvatten och opastöriserad mjölk. För att utreda betydelsen av olika smittkällor genotypas Campylobacterisolat från olika djurslag och från vatten och en jämförelse görs med Campylobacter från sjuka människor.

Campylobacter jejuni är den art som dominerar bland humanisolaten, men C. coli svarar för cirka 5% av de fallen som smittats i Sverige. Hos svin dominerar C. coli och denna art har även visats vara vanlig i prover från råvatten. I detta projekt kommer genotypning att göras med MLST (Multi Locus Sequence Type) av C. coli-isolat från råvatten, människa och svin.

Studien utgör komplement till ett annat projekt (som finansieras av Formas), där fokus ligger på genotypning av C. jejuni. Målsättningen är att kunna bedöma betydelsen av C. coli i vatten som smittkälla för human infektion. Samtidigt kan typning av isolat från svin ge information om betydelsen av svinpopulationens C. coli som orsakt ill kontamination av råvatten.

Senast uppdaterad : 2016-08-11