Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Matilda Lampinen Salomonsson Forskare matilda.salomonsson@sva.se 018-67 46 13

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU

Finansiär

Stiftelsen hästforskning, SHF

Start/avslut

2020 - 2022

Områden

Häst

Cannabinoider – Säkert foder, ren sport och framtida potential till häst

Foto: Middelveld

Cannabinoider har en potentiell användning för smärtlindring och muskelavslappning, vilket skulle kunna nyttjas inom hästmedicinen. Idag finns inget godkänt läkemedel för veterinärt bruk innehållande dessa substanser men det finns växtbaserade oljor som inofficiellt rapporteras används på häst. Detta trots att det inte finns någon information gällande farmakologisk effekt eller absorption, distribution och eliminering i häst.

För djurskyddet, med tanke på dessa ämnens egenskaper, utförs dopningskontrollanalyser. Tyvärr har det visat sig att cannabinoider också finns som foderkontaminanter vilket resulterat i positiva dopningskontrollprover och ett kostsamt problem för foderindustrin. Eftersom det idag inte finns tillräckliga farmakokinetiska och farmadynamiska data för dessa ämnen, klassificeras alla dopningskontrollfynd som överträdelse av dopningsregler. Denna studie kommer ge ökad information och kunskap om användningen av dessa preparat till häst, vilket också främjar djurskyddet.


Senast uppdaterad : 2022-03-11