Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Ylva Persson Forskare, biträdande statsveterinär, VMD ylva.persson@sva.se 018-67 41 62

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Idas Mejeritjänst

Finansiär

Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond

Start/avslut

2012 - 2014

Celltalet som en möjlig indikator för juverinfektion med <i>Staphylococcus aureus</i> - ett hjälp­medel för ost­produce­rande get­besättningar

Vid mejeriernas egenkontroll hittas inte sällan den matförgiftningsorsakande bakterien Stapylococcus aureus i ostmassan.

Problemet för den enskilde ostproducenten är att avgöra varifrån dessa bakterier kommer. Behöver ytterligare prover tas i besättningen från getterna eller ska fler prover tas i mejeriet? Och vilka getter bör provtas?

Bakteriologiska provtagningar är tidsödande och kostar pengar. Kan en enkel och förhållandevis billig analys av celltalet ge svar på om getterna är infekterade? I så fall skulle det spara både tid och pengar för ostproducenten samt ge rådgivarna ett bättre verktyg vid utredning av Staphylococcus aureus-förekomst i ost.

Läs mer:

Järnberg, åsa 2013: Celltalet som en möjlig indikator för juverinfektion med Staphylococcus aureus - ett hjälp­medel för ost­produce­rande getbesättningar. Examensarbete vid SLU. PDF
 

Senast uppdaterad : 2013-10-30