Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Karin Artursson VMD, forskare, adjungerad professor karin.artursson@sva.se 018-67 41 68

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Uppsala universitet

SLU

Linnéuniversitetet

Finansiär

Formas

Start/avslut

2012 - 2012

Centrum för infektionsekologi och epidemiologi: ett interdisciplinärt nätverk med syfte att studera och kontrollera zoonotiska sjukdomar - forskarmöte 2012

Traditionellt har humanmedicin, veterinärmedicin och ekologi varit åtskilda discipliner, med olika utbildningssystem och forskartraditioner. 60% av de infektioner som drabbar människa återfinns hos både vilda och tama djur. Bland nya zoonoser utgör närmare 75% sådana som är överförbara mellan djur och människor.  Infektionsforskare från olika verksamheter deltog i ett öppet stormöte i mars, 2010. Hundra forskare från universitet, myndigheter och kliniker diskuterade utbyte av provmaterial, metodik och kompetens. För att stimulera forskningssamarbeten startades då ett nytt forskningsnätverk - Centrum för Infektionsekologi och epidemiologi, IEE.

IEE bygger broar mellan kunskapsområden utifrån konceptet  ́en värld - en hälsa ́, IEEs andra stormöte i mars 2011 stödde de samarbetsprojekt som startats och stimulerade nya projekt. Mötet med stöd från Formas hade två internationella talare som höjde och breddade den vetenskapliga kompetensen. De hade stor erfarenhet av arbete med  ́en värld - en hälsa ́ begreppet globalt. Mötet 2012 har temat One Health, på nordisk och internationell nivå där intresset för och vikten av samarbete kring dessa frågor inklusive antibiotikaresistensfrågan nu växer. Vi lyfter också in det viktiga perspektivet om ledarskap vid utbrott genom en amerikansk One Health expert. årets vetenskapliga möte ska ha en posterutställning för tydlig projektöversikt och presentation av/för de unga forskarna. Målet är ytterligare tvärsektoriella forskningssamarbeten.

Nätverkets webbplats: www.infee.se

Senast uppdaterad : 2012-06-26