Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Umeå universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Jordbruksverket

Finansiär

NordForsk

Start/avslut

2019 - 2020

Områden

Alla djur

Medlemmar

Anna Omazic

Clinf RII - Epidemiologi och effekter på samhället av smittsamma sjukdomar i Ryssland

CLINF (Climate-change Effects on the Epidemiology of Infectious Diseases and the Associated Impacts on Northern Societies) är ett nordiskt excellenscenter inom NordForsk-programmet ”Ansvarsfull utveckling i Arktis”. Målet är att identifiera och undersöka klimatförändringens effekter på den geografiska spridningen av och epidemiologin för människors och djurs infektionssjukdomar i den nordiska regionen och i Ryssland. I CLINF RII-projektet som pågår 2019-2020 utvidgas samverkan med Ryssland. SVA samarbetar här främst med the Federal Research Centre for Virology and Microbiology (CVM), Vladimir region, www.vniivvim.ru  Under 2019 har data upp till 30 år bakåt i tiden insamlats för ett 10-tal förväntat ”klimatkänsliga” smittsamma djursjukdomar, från ett flertal regioner i Ryssland.  Vi har haft besök av forskare från CVM som tränats i laboratoriediagnostik av Brucella vid SLU, vi har med hjälp av LUKE i Finland provtagit renar i två olika distrikt i Yakutsk, Östra Sibirien. CVM har tillhandahållit prover från renar i Yamal, provtagna i samband med utbrott av mjältbrand, samtliga prover från ryska renar har analyserats avseende förekomst av Brucella. Brucellos är en alvarlig zoonos och analysresultaten från ren kommer att jämföras med insamlade sjukdomsdata från djur och människor i samma områden. Vidare har vi anordnat ett seminarium på SVA med ryska och svenska föreläsare om allvarliga infektionssjukdomar på ren och vilda djur. Två gemensamma vetenskapliga artiklar har publicerats (se www.clinf.org ) under året dessa handlar om pestivirusinfektion hos ren i Norden och Ryssland samt om hur vi försökt identifiera klimatkänsliga sjukdomar hos djur och människa genom en litteraturstudie.

En workshop har förberetts i Ryssland till April 2020 med ryska och svenska föreläsare och med fokus på alvarliga smittsamma djursjukdomar och zoonoser. En publikation är under bearbetning om en DNA-analys (next generation sequencing NGS) avseende förekomst av virus i renproverna från Norden och Ryssland.


Senast uppdaterad : 2022-01-11