Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Jenny Frössling Forskare, epidemiolog, docent jenny.frossling@sva.se 018-67 43 59

Huvudman

SVA

Finansiär

EU H2020

Start/avslut

2021 - 2025

Datadriven kontroll av djursjukdomar som inte är EU-reglerad smitta (DECIDE)

Foto: Magnus Aronson/SVA

DECIDE

Utveckling av verktyg för användande av produktionsdata för att förbättra kunskapsläge och hantering av vanligt förekommande produktionssjukdomar.

Smittsamma sjukdomar leder till produktionsförluster, ökade kostnader och sämre djurvälfärd

Vanliga sjukdomar så som luftvägssjukdomar hos kalvar, nedsatt fertilitet hos suggor eller juverinflammation hos kor har stor påverkan på djurhälsan och leder till nedsatt produktion.

Dessa sjukdomar regleras idag inte inom EU vilket innebär att sjukdomsdata inte registreras på samma sätt som med sjukdomar som t ex Mul - och klövsjuka, utan mycket information om sjukdomsparametrar stannar på gårdsnivå.

DECIDE är ett fem-årigt EU-projekt som syftar till att ta fram verktyg för att tillvara ta den data som redan finns på gård för att kunna använda den i arbetet med djurhälsan i besättningen. Ett exempel på verktyg som skulle kunna tas fram är alarmsystem för en viss sjukdom eller händelse som ökat i en besättning eller i en region.

De länder som ingår i DECIDE - projektet har fokus på olika sjukdomar, och i Sverige har vi valt att ta fram verktyg för nötkreatur och gris.

Syftet med projektet är också att samverka med de olika expertkompetenser som finns i Europa och Sverige genom SVA leder den grupp som arbetar med att ta fram och skapa de verktyg som djurägare eller rådgivande veterinärer ser ett behov av. Andra grupper inom projektet fokuserar på andra delar så som datahantering och anpassning till användarna.

Senast uppdaterad : 2021-12-08