Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

FOI

SMI

Finansiär

MSB

Start/avslut

2011 - 2011

Detektion av Francisella tularensis

Syftet med projektet var att inom FBD harmonisera odlingsmetodik och molekylarbiologisk detektion av Francisella tularensis. Under 2009 genomfördes inom FBD en utvärdering av multiplexa realtids- PCR-analyser för ett antal riskklass-3 organismer.

Utvärderingen visade att det fanns ett behov av att vidareutveckla realtids-PCR analyser för Francisella tularensis. I denna studie har därför en förbttrad probebaserad realtids-PCR-analys utvecklats för specifik detektion av hela genuset Francisella spp, F. tularensis subspecies tularensis (typ A) och F. tularensis subspecies holarctica (typ B). Dessutom har en gemensam referenskollektion av DNAbyggts upp som kan användas för fortsatt harmonisering av metoder för detektion av F. tularensis.

Vidare har harmonisering av metoder för odling och förvaring av F. tularensis-stammar utförts och provupparbetningsmetoder för extraktionsrobot för olika provmatriser för påvisande av F. tularensis (organ från djur, blod, och vattenprover) utvärderats. Slutligen har provupparbetning med extraktionsrobot i BSL3 laboratorium utvärderats.

Sammanfattningsvis har målen med projektet uppnåtts och beredskapsförmågan har höjts genom utveckling av en molekylär identifieringsmetod med bättre specificitet för F. tularensis som är harmoniserad mellan myndigheterna.

 

Senast uppdaterad : 2014-06-26