Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Stefan Widgren Veterinär, epidemiolog, PhD stefan.widgren@sva.se 018–67 41 86

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2012 - 2012

Djurförflyttningar som riskfaktor för att testa positivt för VTEC O157, O26 och O103 i slakteriprevalensundersökningen 2011-2012.

Bakgrunden till projektet är att under perioden september 2011 till september 2012 pågår en studie att bestämma prevalensen av VTEC O157, 026 och O103 i träckprov tagna på nötkreatur vid slakteri. Det är känt att djurförflyttningar är en viktig smittspridningsväg för VTEC O157:H7, djur som utsöndrar bakterien kan mycket snabbt introducera smittan i en grupp av djur som inte tidigare varit infekterade (Chase-Topping M et. al. Nat Rev Microbiol 2008, 6:904-912.). För att utvärdera djurförflyttningar som en riskfaktor under svenska förhållanden, kommer data från CDB att användas för att beräkna nätverksmåtten in- och outdegree samt in- och outgoing infection chain för de besättningar som de provtagna djuren har levererats från. Dessa nätverksmått är av betydelse för spridning av agens via livdjurshandel (Nöremark M. et al. Preventive Veterinary Medicine, Volume 99, Issues 2-4, 1 May 2011, Pages 78-90).

Senast uppdaterad : 2015-02-18