Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Stefan Widgren Veterinär, epidemiolog, PhD stefan.widgren@sva.se 018–67 41 86

Huvudman

SVA

Finansiär

Statens jordbruksverk, SJV

Start/avslut

2010 - 2010

Djurförflyttningar som riskfaktor för nötbesättningens status avseende VTEC O157:H7

Bakgrunden till projektet är att det under perioden oktober 2009 till våren 2010 pågår en studie i samarbete mellan SVA, SLU, SVDHV och Svensk Mjölk med syfte att undersöka 125 nötbesätttningar regelbundet (6-8 v intervall) under en stallsäsong.

Besättningarna provtas med de potientiella miljöprover, sock- och plockprover, som är tänkta att användas i ett framtida kontrollprogram för att klassificera besättningen som låg- resp högrisk att den är smittad med VTEC O157:H7. Det är känt att djurförflyttningar är en viktig smittspridningsväg för VTEC O157:H7, djur som utsöndrar bakterien kan mycket snabbt introducera smittan i en grupp av djur som inte tidigare varit infekterade (Chase-Topping M et. al. Nat Rev Microbiol 2008, 6:904-912.)

En del av ovanstående studie är att utvärdera riskfaktorer för introduktion och spridning av VTEC O157:H7 genom frågor till djurägarna. För att objektivt utvärdera djurförflyttningar som en riskfaktor (utan att vara beroende av djurägarens ihågkommelse) är det önskvärt att analysera data från CDB genom grafteori och statistiska metoder för att därigenom få en mer komplett bild av hur gårdar är sammankopplade via livdjursförflyttningar och hur detta kan påverka spridningen av VTEC O157:H7.

Analysen kommer att uföras vid Enhet för sjukdomskontroll och smittskydd, Zoonoscenter, SVA och metoder från en pågående studie vid Enhet för sjukdomskontroll och smittskydd, SVA, att visualisera förflyttningar från utdrag ur CDB, skulle vara möjligt att applicera på transaktioner under tidsperioden som provtagning av besättningar pågår.

Senast uppdaterad : 2012-07-19