Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Betty Malmberg Riksdagsledamot (M) Sveriges riksdag

Huvudman

SVA

Finansiär

Stiftelsen Albert Hjärrefonden

Start/avslut

2010 - 2010

Effektivisering av salmonellakontroll i nötkreatursbesättningar

Syfte Syftet är att utvärdera sensitiviteten för två serologiska tester för att påvisa Salmonella i mjölkbesättningar, d.v.s. beräkna sannolikheten att en smittad (bakteriologiskt positiv) besättning är seropositiv. Sensitiviteten för olika kombinationer av prov t.ex. tankmjölksprov och/eller prov på kalvgruppen och/eller bakteriologiska prov kommer också att beräknas.

Projektplan

Vi avser att samla in prov från alla salmonellasmittade besättningar , som påvisas under 2010, där SJV undersöker hela besättningen bakteriologiskt.

Från varje besättning uttas tankmjölksprov samt blodprov från utvalda grupper av kalvar, ungdjur, kvigor och kor. Initialt kommer av kostnadsskäl endast tankmjölksprov samt prov från kalvgruppen att analyseras.

Prover kommer att analyseras med samma serologiska tester som använts vid tidigare studier . Beroende på vilken salmonella-serotyp som påvisats i besättningen kommer antingen S. Dublin eller S. Typhimurium-ELISAn att användas.

Medel avses att sökas från annat håll för att analysera resterande prov. Sensitivitet kommer att beräknas dels för enskilda serologiska prov och dels för olika kombinationer av undersökta prov, t ex tankmjölksprov i kombination med en begränsad bakteriologisk undersökning.

Senast uppdaterad : 2012-01-27