Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Estelle Ågren Epidemiolog, veterinär estelle.agren@sva.se 070-686 44 46

Kontaktperson på SVA

Estelle Ågren estelle.agren@sva.se 070-686 44 46

Huvudman

SVA

Finansiär

SLF, SLU

Start/avslut

2012 - 2017

Effektivisering av salmonellakontrollen i svenska mjölkbesättningar

En mer kostnadseffektiv salmonellakontroll i den svenska nötkreaturspopulationen kan uppnås genom minskad risk för att besättningar infekteras, minskade kostnader för bekämpning av salmonella i infekterade besättningar, samt att besättningar där bekämpningen avslutas verkligen är salmonellafria.
 

Projektet är ett doktorandprojekt i tre delar som omfattar studier i svenska mjölkbesättningar för att utveckla effektiva teststrategier för påvisande av salmonella, identifiera och värdera faktorer som innebär ökad risk för salmonellainfektion och identifiera och värdera faktorer som påverkar bekämpningskostnaderna.


Syftet är att minska salmonellaförekomsten i svenska mjölkbesättningar, till nytta för mjölkens hygieniska kvalitet, kalvhälsan (med åtföljande minskat behov av antibiotikaanvändning), miljön (minskad spridning av salmonella och minskat behov av miljöpåverkande bekämpningsåtgärder) och människors hälsa.

Senast uppdaterad : 2018-01-02