Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Josefine Elving Forskare, PhD josefine.elving@sva.se 018-67 40 35

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Jordbruksverket

Livsmedelsverket

Växa Sverige

Hushållningssällskapet

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU

Gård&Djurhälsan

Finansiär

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Start/avslut

2021 - 2023

Effektivt utnyttjande av tillgängliga foder- och vattenkällor vid kritisk resursbrist

Foto: Kichigin

Hur förser vi produktiondjur med foder och vatten vid en kritisk resursbrist till följd av exempelvis extrema väderhändelser eller blockad? Vilken effekt har alternativa fodermedel på djurens hälsa och produktionskapacitet? Detta är bara några av de frågor som aktualierats under de senaste åren, inte minst i samband med torkan 2018 eller pågående "corona-situation". För att möjliggöra effektivt utnyttjande av foder och vatten i en bristsituation krävs en övergripande strategisk plan, stärkt samsyn och samverkan i hela livsmedelskedjan. 

Projektets mål är att bidra till en förbättrad förmåga till effektivt utnyttjande av foder och vatten vid resursbrist genom:

  • att tydliggöra effekterna av användning av foder och vatten av lägre kvalitet än normalt utifrån ett djurhälso-, produktions- och livsmedelssäkerhetsperspektiv
  • att identifiera signifikanta variabler vid bedömning av foder och vattenkvalitet vid resursbrist
  • att sammanställa kunskapsunderlag och bygga upp verktyg för snabba, välinformerade och riskminimerande beslut genom snabb riskvärdering av foder och vatten vid resursbrist
  • aktiv kunskapsspridning riktad till primärproducenter, rådgivare samt regionala och lokala myndigheter.
Senast uppdaterad : 2021-09-29