Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Wonhee Cha Forskare, PhD, veterinär och epidemiolog wonhee.cha@sva.se 018-67 42 87

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Folkhälsomyndigheten

Finansiär

Formas

Start/avslut

2020 - 2022

En utvärdering av betydelsen av Campylobacter positiva kycklingar på infektion hos människa - från besättning till molekylär epidemiologi

Foto: Nikon Shutterman

Det övergripande syftet med projektet är att skapa vetenskapligt grundade verktyg för bättre övervakning och kontroll av campylobacterinfektion i Sverige. Campylobacter är den vanligaste bakteriella orsaken till magtarminfektion hos människor och den mest rapporterade zoonosen inom EU. Antalet campylobacterfall har ökat i Sverige, delvis på grund av utbrott spårade till svenskproducerat kycklingkött. Campylobacterinfektioner orsakar stora kostnader för samhället, de drabbade individerna och även industrin. För att kunna minska antalet fall behövs mer kunskap om epidemiologi, om vikten av kyckling som smittkälla samt om vilka faktorer som motiverar uppfödare till att uppnå en låg förekomst av campylobacter i kycklingproduktionen. Vi vill helgenomsekvensera isolat av Campylobacter från kyckling under ett års tid för att undersöka vilka genotyper som cirkulerar i och mellan besättningar, om isolaten bär på gener för antimikrobiell resistens samt andra eventuellt inverkande faktorer såsom årstid. Vi kommer också sekvensera ett urval av Campylobacter jejuni-isolat från människor för att utvärdera vikten av kyckling som smittkälla. Genom en tidsserieanalys vill vi optimera övervakningen av Campylobacter. Slutligen vill vi intervjua kycklinguppfödare, representanter för kycklingindustrin, hälsovårdspersonal och konsumenter om deras erfarenheter av utbrotten samt samla in förslag till förbättringar.

Senast uppdaterad : 2021-12-07