Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Uppsala Universitet

SLU

Linnéuniversitetet

Finansiär

MSB

Start/avslut

2011 - 2013

Ett interdisciplinärt samarbete myndighet - universitet i syfte att bygga kunskap kring zoonotiska sjukdomar utifrån perspektivet "en värld en hälsa"

Senast uppdaterad : 2011-09-03