Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Karin Artursson VMD, forskare, adjungerad professor karin.artursson@sva.se 018-67 41 68

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Uppsala Universitet

SLU

Linnéuniversitetet

Finansiär

MSB

Start/avslut

2011 - 2013

Ett interdisciplinärt samarbete myndighet - universitet i syfte att bygga kunskap kring zoonotiska sjukdomar utifrån perspektivet "en värld en hälsa"

Senast uppdaterad : 2011-09-03