Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Märit Pringle marit.pringle@sva.se

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Animal and Plant Health Agency (APHA)

Technical University of Denmark (DTU)

French Agency for Food

Environmental and Occupational Health & Safety (ANSES)

University of Veterinary Medicine

Hannover

Germany

(TiHo)

University of Saskatchewan

Canada (UoS)

Wageningen Bioveterinary Research

Lelystad (WBRL)

Finansiär

CoVetLab/SVA

Start/avslut

2017 - 2019

Ett internationellt ringtest för antibiotikaresistenstest av Brachyspira hyodysenteriae

I projektet ska en gemensam metodbeskrivning för antibiotikakänslighetstest av Brachyspira spp. tas fram eftersom det idag inte finns någon internationellt accepterad standard. Metoden ska utvärderas i ett ringtest. Målet är att göra resultaten tillgängliga globalt genom att publicera dem via VetCAST.

Senast uppdaterad : 2020-01-02