Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

porträtt på Ali
Ali Mirazimi Forskare, adjungerad professor Inst. för Laboratoriemedicin ali.mirazimi@sva.se 070-367 25 73

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Folkhälsomyndigheten (FOHM)

Finansiär

MSB

Start/avslut

2014 - 2015

EU-projekt för Krim-Kongo hemorragisk feber virus; ett nytt hot i Europa

Krim-Kongo blödarfebervirus orsakar ”Crimean-Congo hemorrhagic fever syndrome” (CCHFV). Detta är en zoonotisk sjukdom, som drabbar människor genom kontakt med infekterade djur eller bett från fästingar. Dödligheten är upp till 50 procent hos de insjuknade patienterna och för närvarande finns varken vaccin eller effektiv antiviral behandling tillgänglig.

WHO och EU-kommissionen har varnat för denna sjukdom som ett allvarligt hot, och i det senaste europeiska folkhälsoprogrammet har Krim-Kongo blödarfebervirus prioriterats. Viruset klassas som ett P4-agens, vilket betyder att laboratoriearbete endast kan utföras i ett högsäkerhetslaboratorium (P4-laboratorium) av specialutbildad personal. Förekomsten av CCHFV i Europa (Balkanområdet) och den relativa lättillgängligheten gör att CCHFV också är ett tänkbart bioterrorvapen.

Projektet, som är initierat av Folkhälsomyndigheten (tidigare SMI) och koordineras av denna myndighet, har i hård konkurrens fått ett forskningsbidrag på 30 miljoner kronor genom EU. Detta tvärvetenskapliga projekt innebär samarbete med 14 andra länder, som till exempel den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC och flera smittskyddsmyndigheter och referenslaboratorier i södra och östra Europa. Projektet omfattar ett operativt system för en effektiv övervakning av CCHFV-infektioner i Europa, kommer att låta bygga och underhålla en biobank och en databas över alla kliniska fall, samt innebär utbildning för kliniskt verksam och laboratoriepersonal, samt personer med krisberedskapsfunktion.

SVA deltar i projektet, som sedan mars 2014 arbetar med Krim-Kongo i Sverige. Personal från SVA utbildas under 2014 i att arbeta i Nordens enda säkerhetslaboratorium i skyddsnivå 4, P4-laboratoriet hos Folkhälsomyndigheten.

Senast uppdaterad : 2014-08-14