Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Svenska Djurhälsovården

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2010 - 2012

Fästingar och fästingburna infektioner hos årslamm i olika klimatzoner

Fästingar och fästingburna infektioner, framförallt av bakterien Anaplasma phagocytophilum orsakar sjukdomen betesfeber och drabbar främst årslamm. Föreliggande projekt avser att studera förekomsten av fästingar, fästingburna smittor och av betesfeber hos betesgående lamm i olika klimatzoner i syfte att karaktärisera smittspridning för varje zon. Vidare avser vi att identifiera förutsättningar som är avgörande för smittspridning. Detta som en kunskapsbaserad grund till relevant rådgivning och strategisk fästingprofylax anpassad till rådande förhållanden. Detta skall ske genom provtagning av fästingar på beten inom 5 av Sveriges 8 klimatzoner. Fästingar och drabbade djur kommer att analyseras med avseende på A. phagocytophilum. Spridningsmönstret kommer att kartläggas för de olika områdena då med väderdata och matchas mot insamlade fältdata och därigenom bygga modeller i syfte att förutspå och riskbedöma framtida smittspridning vid eventuell klimatförändring.

Senast uppdaterad : 2015-03-06