Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Växa Sverige

EVIRA Finnland

Sheep Word Ltd

Finland

Evira Finland

Finansiär

Sandbergs fond

Start/avslut

2019 - 2020

Medlemmar

Anna Omazic

Fästingburen hjärninflammation - en livsmedelshygienisk risk för människor som konsumerar opastöriserad mjölk/mjölkproduketer från get, får och nötkreatur i Sverige och Finland

Fästingburen hjärninflammation – en livsmedelshygienisk risk för människor som konsumerar opastöriserad mjölk och mjölkprodukter från get, får och kor i Sverige och Finland.

Fästingburen hjärninflammation (TBE) är den mest alvarliga virusorsakade, fästingburna sjukdomen för människor i Europa. Årligen insjuknar ca. 200–300 människor i Sverige och 50-80 i Finland. TBEV (TBE-virus) kan även infektera djur men ger då vanligen inga symtom på sjukdom. Utbrott hos människor har även kopplats till konsumtion av opastöriserad mjölk och mjölkprodukter i flera europeiska länder, speciellt i öststaterna. I allmänhet har det varit små idisslare som har varit i fokus här, och viruset har även påvisats i mjölk. Risken för livsmedelsburen smitta verkar inte vara välkänd för konsumenter. Pastörisering eliminerar viruset och mjölk för avsalu måste generellt pastöriseras. Trots detta är det inte ovanligt med konsumtion av opastöriserad mjölk och mjölkprodukter. I såväl Sverige som Finland finns ett ökande intresse för produktion av mjölk från får och get och den mjölken används huvudsakligen till gårdsbaserad osttillverkning.

Syftet med denna studie är att genom analys av tankmjölk uppskatta förekomsten av antikroppar mot TBEV, samt vilka stammar av virus som finns i get, får och mjölkkobesättningar i Sverige och Finland. Vidare kommer vi att undersöka om fästingar insamlade på gårdar med TBEV-seropositiv tankmjölk också är TBEV-positiva. Därav kan vi påvisa områden med potentiell livsmedelshygienisk risk för sådan TBE-smitta.  Slutligen vill vi kunna ge rekommendationer för att minska denna smittrisk.


För resultat se bifogad fil nedan

Senast uppdaterad : 2021-01-02