Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Karin Persson Waller Statsveterinär, docent. Statens veterinärmedicinska anstalt karin.persson-waller@sva.se 018-67 46 72

Huvudman

SVA

Finansiär

Svenska Köttföretagen

Start/avslut

2020 - 2021

Fästingburna sjukdomar - ett hot mot betande nötkreatur i ett varmare klimat

Foto: Bengt Ekberg SVA

Specifika syften är att genomföra en pilotstudie för att undersöka förekomst av infektionsämnen i fästingar och blodprov från utegående nötkreatur som drabbats av allvarliga sjukdomsproblem sannolikt orsakade av fästingburna infektioner och undersöka om fästingprofylax kan minska risken för sjukdomsproblem bland betande ungdjur. På lång sikt är syftet att minska risken för fästingburna infektioner bland betande nötkreatur.

Senast uppdaterad : 2020-11-09