Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Fiskhälsan FH AB

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2014 - 2015

Flavobakterieinfektioner hos laxfisk, utveckling av diagnostik och profylax

 

Huvuddelen av den antibiotika som förbrukas i svenska fiskodlingar används för behandling av infektioner orsakade av Flavobacterium psychrophilum. Bakterien finns påvisad på mer än 100-talet svenska fiskodlingar och orsakar hög dödlighet främst hos regnbågsyngel. Sjuklighet och dödlighet förekommer också hos andra arter och hos äldre fisk. En säker och effektiv diagnostik av F. psychrophilum, kunskap om bakteriens känslighet för antibiotika liksom möjligheten till förebyggande profylax är avgörande för att minska konsekvenserna av denna sjukdom. I detta projekt ska diagnostiken för F. psychrophilum förbättras och utökade studier av bakteriens känslighet för antibiotika genomföras. I projektet kommer även olika möjligheter till förebyggnde åtgärder för att förhindra sjukdom och dödlighet att undersökas. 

Senast uppdaterad : 2015-03-05