Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Finansiär

Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond

Start/avslut

2015 - 2016

Förbättrad serotypning av Salmonella enterica med hjälp av DNA-sekvensering

Att utveckla, implementera och utvärdera en metod som förutsäger serotypen hos isolat av Salnonella enterica från livsmedel, foder och livsmedelsproducerande djur utgående från bakteriens genomsekvens. Utvärderingen kommer bygga på isolat av salmonella som typas vid SVAs ordinarie verksamhet för att få en naturlig tonvikt på serotyper som är relevanta i Sverige.

Med denna nya metodik skulle vi kunna få en säkrare, mer reproducerbar serotypning, och få förbättrad förmåga att identifiera mer ovanliga typer av salmonella.

Senast uppdaterad : 2015-02-20