Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Josefine Elving Forskare, PhD Statens veterinärmedicinska anstalt josefine.elving@sva.se 018-67 40 35

Huvudman

SVA

Finansiär

Familjen Kamprads Stiftelse

Start/avslut

2016 - 2020

Förbättrat utnyttjande av regionalt odlade proteinfoder till svenska mjölkkor genom styrning från mjölkens ureahalt

Foto: Yuri Arcurs

Projektet syftar till att göra det möjligt att på svenska mjölkgårdar i stor skala erästta importerat, sojabaserat proteinfoder med gårdsprocessat kraftfoder från hemodlade eller reionalt inköpta svenska proteinkällor som åkerbönor, ärter och raps. En övergång till gårdsprocessat kraftfoder från hemodlade eller regionalt inköpta svenska proteinkällorskulle kan ses som en både ekonomiskt och miljömässigt lönsam åtgärd. Praktiska frågor i hanteringen på gårdarna samt oro för sänkt mjölkproduktion och hygienska problem kan antas vara bland de viktigaste orsakerna till att de inhemska proteinfodren inte slagit igenom i den utsträckning de förtjänar. SVA bidrar till projektet med expertkunskap rörande faror (mikrobiologiska samt mykotoxiner) i foderkedjan. 

Material som tas fram inom projektet publiceras löpande på SLU:s web (https://www.slu.se/kraftfoder)
Senast uppdaterad : 2021-01-02