Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Bild på Dolores
Dolores Gavier-Widén Avdelningschef för patologi och viltsjukdomar dolores.gavier-widen@sva.se 018-67 42 15

Kontaktperson på SVA

Gete Hestvik gete.hestvik@sva.se 070-391 46 16

Huvudman

SVA

Finansiär

Sandbergs fond

Start/avslut

2014 - 2015

Förekomst av Francisella tularensis i muskulatur hos harar med harpest (tularemi) - risk för människa att infekteras via födan

Tularemi (harpest) är en zoonos som orsakas av bakterien Francisella tularensis och den kan infektera och ge sjukdom hos ett stort antal djur inklusive människa. Hos människa tar sig sjukdomen olika uttryck beroende på smittväg. Den ulceroglandulära formen uppkommer vid direktkontakt med ett infekterat djur via hud eller via stick/bett av myggor och fästingar. Det är inte ovanligt att harjägare insjuknar i samband med urtagning av de inre organen. Vanliga makroskopiska förändringar (förändringar synliga för blotta ögat) hos skogs- och fältharar som har dött i akut tularemi med sepsis är förstorad lever och mjälte, samt nekroser (lokal vävnadsdöd) i lever, mjälte och benmärg. Obduktioner på SVA har dock visat att det är ganska vanligt att inga makroskopiska förändringar kan ses. Detta ökar risken för jägaren inte upptäcker att haren är infekterad. Det finns beskrivningar av människor som insjuknat i tularemi efter att ha ätit hare, och därför ska vi i denna studie undersöka om harar infekterade med bakterien Francisella tularensis även har bakterier i muskulaturen (köttet) och därmed kan utgöra en infektionskälla för människa. Detta är av vikt eftersom små mängder kött och vilt kan säljas direkt av jägare till privatpersoner, butiker, restauranger och vilthanteringsanläggningar med risk för att andra människor än jägarna själva kan infekteras. Muskulaturen från harar diagnostiserade med tularemi kommer att undersökas med PCR för att se om Francisella tularensis finns i muskulaturen. Muskulaturen kommer även att undersökas mikroskopiskt för att påvisa eventuella sjukliga förändringar, samt specialfärgas med immunohistokemisk metod för att lokalisera bakterien.

Senast uppdaterad : 2017-03-01