Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Bild på Per
Per Wallgren Professor per.wallgren@sva.se 018-67 42 28

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet

SLU

Finansiär

Formas

Start/avslut

2017 - 2021

Områden

Gris

Förekomst av invärtes parasiter och resistens mot avmaskningsmedel i svenska griubesättningar

Mag-tarmparasiter är vanliga hos grisar i hela världen, men de kan vara svårt att upptäcka och det är svårt att bedöma de negativa effekter som de orsakar. Samtidigt vet man att massiva infektioner leder till såväl försämrad välfärd som försämrad produktivitet. Det är i dag dessvärre okänt i vilken omfattning parasiter förekommer i den svenska grisproduktionen då inga större undersökningar har genomförts sedan 80-talet. Grisproduktionen har sedan dess genomgått en fullständig förändring med lösgående suggor under såväl dräktighet som grisning och digivning (vilket de inte var på 80-talet). Besättningarna är dessutom avsevärt större.

Kunskapen från 1980-talet är därmed inaktuell, men trots detta tillämpas avmaskningsrutiner som utvecklades då och rutiner baserade på gårdagens kunskap kan vara sub-optimala och leda till en ökad risk för resistensutveckling.

Projektet fokuserar på att undersöka förekomst av mag-tarmparasiter i den svenska grispopulationen och att kartlägga de avmaskningsrutiner som används idag. Projektet kommer även att undersöka känsligheten mot antiparasitära läkemedel för att optimera avmaskningsrutinerna. Exempelvis kommer möjligheten att ersätta rutinavmaskning med avmaskning efter strategiska undersökningar avseende förekomst av parasiter att undersökas,  med avsikt att endast djur som man vet är infekterade ska avmaskas. Målsättningen är att kunna minska medicineringen och därmed förhoppningsvis fördröja eller förhindra att resistensutveckling sker.  

Senast uppdaterad : 2022-01-02