Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Eva Olsson Engvall eva.olsson@sva.se

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Akademiska sjukhuset

Uppsala Universitet

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2010 - 2010

Förekomst av sjukdomsframkallande egenskaper hos <i>Campylobacter</i>-stammar från kyckling och människa

Syftet med projektet är att identifiera potentiellt sjukdomsframkallande egenskaper (virulensfaktorer) hos Campylobacter för att kunna utreda förekomst av sådana hos Campylobacter-stammar från kyckling och människa. Virulensfaktorer har beskrivits hos Campylobacter, men det råder oenighet om deras betydelse för sjukdomsprocessen och om de finns hos alla typer av Campylobacter. Kycklingstammar från det svenska Campylobacterprogrammet och humanstammar från väl beskrivna sjukdomsfall kommer att analyseras och jämföras. Med subtypning ska de genotypas för att identifiera kycklingtyper som inte ses bland patient-isolaten. Dessa och de typer som finns bland patientisolaten ska analyseras avseende virulensfaktorer. Skillnad i förekomst av virulensfaktorer skulle kunna vara kopplat till stammens ursprung. För framtiden skulle det vara en fördel att kunna undersöka svenska kycklingflockar avseende förekomst av Campylobacter med fokus enbart på typer som är sjukdomsframkallande för människa.

Senast uppdaterad : 2014-01-24