Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Björn Bengtsson Laborator bjorn.bengtsson@sva.se 018-674303

Kontaktperson på SVA

Oskar Nilsson oskar.nilsson@sva.se 018-67 42 62

Huvudman

SVA

Finansiär

Sandbergs fond

Start/avslut

2015 - 2016

Förekomst av vankomycinresistenta enterokocker från slaktkycklingar i Sverige

Vankomycinresistenta enterokocker (VRE) har sedan 2000 påvisats på en ökande andel svenska anläggningar för uppfödning av slaktkyckling. Bland slaktkyckling finns därmed en reservoar av enterokocker med överförbara gener som kodar för resistens mot vankomycin, ett antibiotikum av stor vikt i humansjukvården. Människor exponeras för denna reservoar via livsmedelskedjan vilket kan påverka resistensläget hos sjukdomsframkallande bakterier hos människor. Mellan 2007 och 2011 bedrevs vid SVA ett doktorandprojekt gällande förekomsten av VRE inom svensk slaktkycklingproduktion men de senaste undersökningarna gällande förekomst av VRE inom svensk slaktkycklingproduktion är dock snart fem år gamla och ny information gällande läget behövs. Målsättningen med projektet är därför att uppdatera kunskapen om förekomsten av VRE i den svenska slaktkycklingproduktionen. Därför kommer ett hundratal blindtarmsprover odlas på agar selektiv för vancomycinresistenta enterokocker. Erhållna isolat kommer artbestämmas med hjälp av Maldi-Tof, resistensbestämmas med micro-dilutionsmetod (VetMIC) samt att resistensgenotypen kommer undersökas med PCR.

Senast uppdaterad : 2017-03-02