Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Foto på Oskar Nilsson
Oskar Nilsson Antibiotikaexpert, laboratorieveterinär oskar.nilsson@sva.se 018-67 42 62

Huvudman

SVA

Finansiär

Stiftelsen Albert Hjärrefonden

Start/avslut

2020 - 2021

Förekomst av vankomycinresistenta enterokocker hos slaktkyckling

Under 2020 undersöktes förekomsten av VRE i tarmprov från slaktkyckling med selektiva metoder. Sådana bakterier hittades i 6 procent av proven. Därmed fortsätter den minskning i förekomsten av VRE hos slaktkyckling som setts sedan 2005. Alla isolat tillhörde den klon av E. faecium med vanA som är vanligast bland VRE från slaktkyckling i Sverige.

Senast uppdaterad : 2021-11-02