Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Jean-Francois Valarcher jf.valarcher@sva.se

Kontaktperson på SVA

Mikael Leijon mikael.leijon@sva.se 018-67 43 17

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Karolinska Institutet

Finansiär

Stiftelsen Svensk Hästforskning

Start/avslut

2013 - 2015

Förekomst och betydelse av herpesvirus 2 och 5 hos svenska travhästar

Under de första levnadsåren infekteras de flesta hästar med ekvint herpesvirus typ 2 och 5 (EHV -2 och -5). Dessa virus kvarstår
latent hos hästen och kan aktiveras vid stress eller annan sjukdom. När de först upptäcktes ansågs de under lång tid vara harmlösa
för hästarnas hälsa, men på senare år har frågan väckts om de kan orsaka låggradiga respiratoriska sjukdomar och till och med
allvarliga lungförändringar. En låggradig virussjukdom hos hästar kan vara svår att påvisa och kan därmed vara en oupptäckt orsak till
nedsatt prestation.
I det pågående projektet Betydelsen av lågvirulenta virus och subkliniska luftvägsinfektioner hos svenska travhästar finns preliminära
resultat som pekar på att dessa herpesvirus skulle kunna sättas i samband med nedsatt prestation hos svenska travhästar. Det
föreslagna delprojektet avser att utreda huruvida dessa virus kan orsaka sjukdom och nedsatt prestation hos tävlingshästar, samt
utvärdera diagnostiken som sedan blir tillgänglig för hästnäringen.

Senast uppdaterad : 2017-03-09