Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Finansiär

Jan Skogsborgs stiftelse

Start/avslut

2020 - 2021

Områden

Hund

Medlemmar

Ann Albihn

Förekomsten av fästingar och fästingburna sjukdomar ökar i Sverige – ökad risk för sjukdom också för hundar?

Foto: Igor Chus

Klimatförändringen är vår tids största globala utmaning. Anpassning till ändrade förhållanden kräver vetenskapligt baserade beslutsunderlag inom många områden. Ett sådant område är ändrade utbredningsområden för smittsamma sjukdomar, centralt här är vektorburna sjukdomar som sprids med insekter och fästingar. Projektet avser kunskapsuppbyggnad utifrån en redan utförd insamling av fästingar i Norrland under 2018 och 2019. Vårt syfte är att göra en initial bedömning om hur vanligt förkommande det är med fästingar som bär med sig smittämnen till nya områden i norra Sverige. Vi kommer specifikt att studera fästingar som plockats från hundar i norra Sverige och risken för att hundarna skall drabbas av fästingburna smittor. Projektet är angeläget eftersom det finns tydliga tecken på att spridningen av fästingar och fästingburna smittor har ökat i Sverige under senare år. Vi har ett stort material av insamlade fästingar och i projektet kommer vi erhålla kunskap från mikrobiologiska analyser viket kommer att ligga till grund för framtida rådgivning till hundägare att användas i det förebyggande arbetet mot fästingburna infektioner.

 

Senast uppdaterad : 2022-07-02