Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2014 - 2015

Framtagande av metod för <i>in vivo</i> provtagning av fisk för renibakterios/BKD (Bacterial Kidney Disease)/bakteriell njurinflammation

 Målet för projektet är att ta fram en diagnostisk metod för BKD, som innebär att det provtagna djuret inte behöver avlivas för att användas i samband med avelskontroller på regnbåge. Sjukdomen ingår i det nationella hälsokontrollprogrammet. BKD sprids horisontellt via vatten men också vertikalt, det vill säga från moderfisken till avkomman, varför det är viktigt  att undersöka den avelsfisk som finns på odlingarna som används för romtagning. Vi ska i detta projekt ta fram metodik för att spåra smittan, som bygger på att prover tas på ett sådant sätt att fisken inte måste avlivas för provtagningen (in vivo provtagning).  Rom ifrån eventuella bärare kan då destrueras och vidare smittspridning förhindras. Vi avser att undersöka möjligheten att använda blod, ovarievätska och urin för att spåra infektionen.

Senast uppdaterad : 2015-03-06