Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2013 - 2013

Framtagande av metod för in vivo provtagning av fisk för Renibakterios/BKD (Bacterial Kidney Disease/bakteriell njurinflammation)

Ny teknik för att undersöka om fiskar är smittade med bakterier som orsakar sjukdomen bakteriell njurinflammation

 

Laxfisk som lax, röding, öring och regnbågslax kan drabbas av en inflammation i njuren som orsakas av bakterien Renibacterium salmoninarum. Bakterien ger fisken skador på viktiga organ som njure, mjälte, lever och hjärta som kan vara så allvarliga att fisken dör. Den här bakterien växer bara vid låga temperaturer, under 30° C, och är därför inte farlig för oss människor. Sjukdomen kan få stora konsekvenser om fisk i en fiskodling drabbas, där fiskarna lever tätt tillsammans och kan smitta varandra. Smittan kan också överföras från moderfisken till de nykläckta ynglen då bakterien kan finnas inne i romkornen. Det är viktigt att regelbundet kontrollera att fisk i en fiskodling inte bär smittan med sig så att den är frisk och inte smittar andra fiskar. Idag avlivar vi fisken för att undersöka om bakterien finns i fiskens njure. Vi ska i det här projektet prova nya metoder för att spåra bakterien hos fisken. Metoder som bygger på att vi letar efter spår av bakterien i till exempel blodet och i den vätska som omger romkornen. Avsikten är att vi ska samla in proverna från fisk utan att fisken måste avlivas för provtagningen. På det sättet kan vi söva föräldrafiskar på en fiskodling, samla in våra prover för undersökningen och om undersökningen visar att de är friska, låta värdefulla avelsfiskar simma kvar på fiskodlingen.

Senast uppdaterad : 2014-05-16