Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Foto på Oskar Nilsson
Oskar Nilsson Antibiotikaexpert, laboratorieveterinär oskar.nilsson@sva.se 018-67 42 62

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2013 - 2013

Ge underlag för att bedöma risken för att hundar och människor ska smittas med ESBL-bildande E. coli från färskfoder avsett för hund.

Om färskfodret innehåller ESBL-bildande E. coli får hundarna i sig dessa bakterier då de äter av maten. Detta kan dels leda till en ökad förekomst av ESBL-bildande bakterier hos hund vilket i förlängningen kan ge ökade problem i olika sjukdomssituationer hos hund. Vidare skulle bakterierna kunna spridas vidare från hundarna till människor i deras närhet.

Människor skulle även kunna smittas av eventuella ESBL-bildande E. coli genom korskontaminering till andra livsmedel då det frysta färskfodret efter tining förvaras i kylskåp tillsammans med övriga livsmedel.

Målet är att ta fram ett utökat underlag för riskbedömning av undersökta foderprodukter samt att undersöka en möjlig smittkälla för ESBL-bildande E. coli till hund.

Senast uppdaterad : 2013-04-04