Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Mate Zoric Forskare, biträdande statsveterinär, VMD mate.zoric@sva.se 018-67 41 73

Huvudman

SVA

Finansiär

Kungliga Skogs- och lantbruksakademien, KSLA

Start/avslut

2019 - 2019

Hälsa, djurskydd, arbetsmiljö och resursutnyttjande i nya grisningsboxar

Kontakterna mellan djur och skötare i grisningsstallet bidrar till djurens förhållningssätt gentemot sina skötare och de påverkar därmed såväl djurens som skötarnas välbefinnande. Målsättningen med detta projekt är att förbättra arbetsmiljön för skötaren i grisningsavdelningen genom att utveckla grisningsboxen så att den blir mer lättskött. Samtidigt studeras om beteende och hälsoläge hos suggor och smågrisar ytterligare bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för skötaren.

Senast uppdaterad : 2019-12-12