Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Rickard Knutsson Verksamhetschef för civilt försvar och krisberedskapsanalys rickard.knutsson@sva.se 070-667 98 57

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

SMI

FOI

Livsmedelsverket

Finansiär

MSB

Start/avslut

2011 - 2012

Harmonisering av metoder för odling av högpatogena bakterier på BSL-3 laboratorium

Med utvecklingen av nya metodiker för högupplöst identifiering av mikroorganismer (t.ex. MALDI TOF MS) krävs dock ett första steg med odling av organismen i fråga. Med en ökande efterfrågan av mer detaljerad åkunskap om organismer för till exempel resistensbestämning, smittsparning, epidemiologi och fylogenetiska studier, aktualiseras behovet av harmonisering av odlingsmetodik mellan myndigheter. Syftet med detta projekt var att öka kompetensen inom odling av bakteriell riskklass 3 organism inom forumet. En inventering av medium som används vid myndigheterna för odling av Bacillus anthracis, Yersinia pestis, Francisella tularensis och Burkholderia spp. lag till grund for en myndighetsgemensam övning. övningen syftade till att utvärdera tillväxthastighet for ovan namnda riskklass 3 organismer vid odling på olika odlingsmedium.

Projektet har resulterat i en översyn och sammanställning över använda och tillgangliga medier for odling av B. anthracis, Y. pestis, F. tularensis och Burkholderia. Vid den myndighetsgemensamma övningen framkom endast små skillnader i tillväxthastighet. Något som blev tydligt var dock en stor skillnad i koloniers morfologi vid odling pa olika odlingsmedium. Detta kan ha stor betydelse for möjligheten att visuellt identifiera en odling som positiv for ett specifikt agens. Vidare framstår hästblodagar som ett gott alternativ for ”FBD Choice Medium” på grund av dess generella användningsmöjlighet för odling av både B. anthracis, Y. pestis, och Burkholderia spp. Begränsningen för detta odlingsmedium ligger dock i att den saknar selektivitet (antibiotika). Vid odling från ett kontaminerat prov eller från ett prov med bakgrundsflora resulterar detta i överväxt och liten eller ingen möjlighet att isolera eftersökt agens. Resultaten som framkommit i projektet under 2011 visar på ett stort behov av att utvardera odling av riskklass 3 organismer med avseende pa anrikning och selektivitet för att möta behovet av odling från komplexa matriser som livsmedel, miljöprover och kliniska prover innehållande en blandflora.

Senast uppdaterad : 2014-06-30