Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Anna Aspán Fil Dr, docent Statens veterinärmedicinska anstalt anna.aspan@sva.se 018-67 42 52

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Hvudsökande: Anna Macellaro

FOI

Finansiär

CoVetLab

Start/avslut

2010 - 2010

Harmonisering av metodik för detektion av Coxiella burnetii

Coxiella burnetii har hög överlevnadsförmåga och är mycket smittsam. Den orsakar zoonosen Q-feber. De senaste åren har antalet som insjuknar i Q-feber ökat i Europa. En myndighetsgemensam realtids-PCR för identifiering av C. burnetii har tagits fram inom FBD och har testats mot organismer som kan ge samma sjukdomsbild eller är genetiskt närbesläktad med C. burnetii. Ingen korsreaktivitet i realtids-PCR kunde påvisas från de testade mikroorganismerna.

För verifiering av positiva prov har ytterligare en realtids-PCR utarbetats och testats för inklusivitet, exklusivitet och detektionsgräns. En metod för att odla fram C. burnetii från miljöprover som är positivt med realtids-PCR utvärderades.

Det var inte möjligt att med denna metod isolera viabla C. burnetii stammar direkt från miljöprover, främst beroende på svårigheter att reducera den mikrobiella bakgrundsfloran. Jämförelse av uppodlade stammar med MLVA uppvisade två kluster, dels ett kluster med referensstammen Nine mile och svenska isolat, dels ett där övriga stammar klustrade. För tillförlitliga resultat krävs ytterligare isolat att jämföra mot.

 

Senast uppdaterad : 2016-05-24