Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Finansiär

Stiftelsen Svensk Hästforskning

Start/avslut

2010 - 2013

Hästens typ I interferonsystem - en nyckelkomponent i försvaret mot infektioner

Typ I interferonsystemet utgör en viktig del av immunförsvaret mot framförallt virusinfektioner. Inom humanmedicin används interferon (IFN) och IFN-inducerare bl.a. som läkemedel mot virusinfektioner och vaccin adjuvans. Detta projekt avser att öka kunskapen om hästens typ I IFN-system för att bättre förstå försvaret mot infektioner och för att också inom hästmedicin kunna nyttja ”IFN-baserade” behandlingsstrategier.

Vi har inom tidigare projekt byggt upp en avsevärd metodologisk kompetens för att kunna studera häst-IFN, bl.a. har vi nyligen tagit fram antikroppsreagens för detektion av häst-IFN-alfa. Vi har också granskat hästens typ I IFN-gener och funnit intressanta skillnader jämfört med andra däggdjur. Vi ämnar därför 1) kartlägga vilka typ I IFNer som uttrycks av hästens immunceller, 2) identifiera hästens IFN-alfa-producerande celler och 3) fördjupa kunskapen om vilken typ av stimuli som inducerar olika typ I IFNer och vilka av hästens celler som producerar dem.

Senast uppdaterad : 2015-03-06