Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Bo Segerman Forskare, PhD, adjungerad lektor Statens veterinärmedicinska anstalt bo.segerman@sva.se 018-67 40 32

Huvudman

SVA

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2008 - 2010

Helgenomisk karaktärisering av isolat från fågelbotulismutbrott

Detta projekt syftar till att skapa genetisk kunskap om de bakteriestammar som orsakar fågelbotulism i Sverige. Detta kommer att ske genom helgenomsekvensering av bakteriegenom samt efterföljande bioinformatiska datoranalyser. Hypotesen är att detta projekt skall ge bättre förståelse för organismen och dess sjukdomsframkallande mekanismer, bättre förutsättningar för diagnostik, bättre möjlighet till tillämpad forskningsamt ge vägledning för hur förebyggande åtgärder bör prioriteras. Projektet är av stort nyhetsvärde då det för första gången tillämpas på kliniska fjäderfäisolat och introduktion av helgenomsekvensering i svensk lantbruksforskning kommer att stärka svensk veterinärmedicinsk forskning internationellt.

Senast uppdaterad : 2013-11-11