Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Eva Olsson Engvall eva.olsson@sva.se

Huvudman

SVA

Finansiär

Jordbruksverket

Start/avslut

2014 - 2014

Helgenomsekvensering av <i>Campylobacter jejuni</i>-isolat, användning av nytt diagnostiskt verktyg för studier av <i>Campylobacter</i> från olika smittkällor och människa

Genotypning av C. jejuni-isolat med hjälp av MLST (Multi locus sequence typing) har visat att vissa MLST typer är vanligt förekommande hos flera olika smittkällor och bland patientisolaten. Dessa ska studeras närmare med PFGE (pulsfälts-gel-elektrofores) och helgenomsekvensering för att bedöma diversitet inom respektive typ. PFGE ger en högre upplösning än MLST och om vissa kloner kan upptäckas, ska dessa studeras med helgenomsekvensering. Sekvenseringen ger en detaljerad information om fylogeni och virulensegenskaper. Helgenomsekvensering kan också användas för att leta efter nya biomarkörer som kan användas för diagnostikutveckling både för detektion och för identifiering av egenskaper som är betydelsefulla för bakteriens virulens och patogenicitet.

Senast uppdaterad : 2016-06-15