Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Kontaktperson på SVA

Karin Persson Waller karin.persson-waller@sva.se 018-67 46 72

Huvudman

SVA

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2014 - 2017

Hur påverkas juverhälsan hos svenska mjölkkor vid infektion med olika arter av koagulasnegativa stafylokocker?

I detta forskningsprojekt har vi undersökt hur olika koagulasnegativa stafylokocker (KNS) påverkar juverhälsan hos mjölkkor för att förbättra rådgivningen gällande juverinflammation (mastit) orsakad av KNS. Totalt påvisades 19 KNS-arter i mjölkprover som skickades in till Statens veterinärmedicinska anstalt. Fyra av dessa arter påvisades i ca 80% av proverna. Vi fann en skillnad i persistens mellan arter, dvs att några arter oftare kunde påvisas i samma juverdel vid upprepad provtagning än andra arter. Det förelåg även en stor variation i antibiotikaresistens mellan KNS-arter. Hur själva juverhälsan påverkades varierade också mellan KNS-arter, där vissa orsakade ett högre mjölkcelltal än andra. Vi kunde dock inte se någon skillnad i hur mjölkavkastningen påverkades. Våra slutsatser är att juverhälsan påverkas olika beroende på KNS-art och att vi nu har kunskaper för att förbättra rådgivningen gällande mastit orsakad av olika KNS-arter.


Projektet och resultaten har presenterats både nationellt och internationellt:

  • Har presenterats på Djurhälso- och utfodringskonferensen 2014 och 2016 (se faktablad)
  • Presenterat projektet och resultaten på Veterinärkongressen 2016: KNS betydelse på juverhälsoområdet (s.130–131 i förfarandet)
  • Inlägg på Spjuverbloggen (2016-04-20)
  • Notis i SVAvet (2014)
  • Presenterat på 14th International Symposium on Veterinary Epidemiology and Economics: Intramammary infections with different coagulase-negative staphylococci species in dairy cows. 14th International symposium on Veterinary Epidemiology and Economics, 3-7 November 2015, Mérida, Yucatán, México .p.111
  • Presenterat på IDF Internatioal Mastitis Conference: Impact of udder health of dairy cows by intramammary infections with different coagulase-negative staphylococci species. 6th IDF International Mastitis Conference, 7–9 September 2016, Nantes, France. p. 66.
  • Presenterat på 2nd Seminar on coagulase-negative staphyloccci: Associations between udder quarter findings of different coagulase-negative staphylococci and somatic cell count. 2nd Seminar on coagulase-negative staphylococci, 18–19 May 2017, Gent, Belgium. p. 53-56

Senast uppdaterad : 2017-08-15