Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

SLU

Finansiär

SVAs forskningsfond

Start/avslut

2011 - 2012

Identifiering av skyddande immunitet mot koccidios hos höns - är det "T-mördarceller" som stoppar parasitens förökning hos immuna fåglar

Koccidios är en tarmsjukdom som orsakas av intracellulära protozoer av släktet Eimeria. Sjukdomen drabbar alla typer av hönsfåglar men är ett särskilt stort problem vid uppförningen av slaktkycklingar. I dag kontrolleras koccidios med tillsats av koccidiostatika, ett slags antibiotikum, i fodret till slaktkycklingar och utveckling av ett vaccin som istället kan användas för att skydda dessa fåglar är mycket angeläget.

Vi arbetar därför med att identifiera den typ av immunsvar som skyddar fåglar mot koccidios. Denna kunskap skall sedan användas för att utveckla ett vaccin som ger den korrekta typen av skydd. Detta projekt avser att studera om s.k. ”T-mördar” celler medverkar i skyddet mot parasiten. Vid Eimeria-infektion kommer vi att jämföra ”T-mördar” cellernas aktivering i tarmen hos immuna kycklingar med den hos kycklingar som får infektionen för första gången. Resultaten från denna studie kommer att bidra med ny viktig information om hur hönsfåglars immunsystem kan skydda mot parasitinfektionen.

Senast uppdaterad : 2017-02-06