Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Stefan Börjesson Forskare stefan.borjesson@sva.se 018-67 42 79

Huvudman

SVA

Finansiär

Kungliga Skogs- och lantbruksakademien, KSLA

Start/avslut

2019 - 2019

Igelkottar, bärare av MRSA och penicillinproducerande svamp?

Nyligen beskrevs en hög förekomst av MRSA hos svenska igelkottar, vilket är överraskande eftersom MRSA är ovanligt i Sverige. Vår hypotes är att igelkottar skulle kunna vara en naturlig reservoar för MRSA och att förekomsten av MRSA kan vara kopplad till ett selektionstryck från exempelvis ringorm, Trichophyton spp.. Ringorm verkar vara vanlig på igelkottar och den arten som kopplats till igelkottar har också beskrivits att producera penicillin-liknande substanser.
Senast uppdaterad : 2021-01-02