Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Emma Hurri
Emma Hurri Bitr. statsveterinär och doktorand emma.hurri@sva.se 018-67 42 67

Huvudman

SVA

Finansiär

SMHI

Start/avslut

2020 - 2020

Områden

Nötkreatur

Kalvar - behov av klimatanpassning vid uppfödning

Foto: Bengt Ekberg/SVA

Klimatförändringen gör att det finns ett behov av att anpassa djurhållningen och därmed också uppfödningen av kalvar till framtida ökande temperaturer och extremväder. Några av de utmaningar och klimatanpassningar som djurhållningen inom lantbruket står inför är smittspridning av nya sjukdomar, värmestress, omflyttning av djur på grund av extremväder, stallar för ett förändrat klimat, ändrad foderodling och betesdrift, se rapporten Jordbrukets klimatanpassning från KSLA och SLU Future food, 2019, https://www.ksla.se/publikationer/rapporter/rapport-jordbrukets-klimatanpassning/.

Under 2019 lanserades www.kalvportalen.se genom ett samarbete mellan SVA, Gård&Djurhälsan och Växa Sverige med finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Kalvportalen är en webbplats om hur kalvar hålls på bästa sätt så att de trivs, växer bra och håller sig friska. Kalvportalen vänder sig till veterinärer och andra rådgivare, lantbrukare, studenter vid lantbruksuniversitet och elever vid lantbruksgymnasier samt även en kalvintresserad allmänhet. Innehållet på webbsidan är framtaget för att ge läsaren det allra senaste inom forskning och rådgivning.

Arbetsgruppen (AG) kommer att studera och diskutera utmaningarna med klimatförändringar ur ett kalvperspektiv. AG vill identifiera vilken information som behöver göras tillgänglig för målgruppen och även fånga upp områden där det finns kunskapsluckor och uppdatera www.kalvportalen.se. Att till exempel inkludera klimatperspektivet vid byggande av nya stallar kan göra stor skillnad för framtida uppfödning av kalvar. Kompetensen hos såväl myndigheter som andra aktörer behöver ökas kring dessa frågor.

Senast uppdaterad : 2021-11-08