Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Huvudman

SVA

Finansiär

Ivar och Elsa Sandbergs stipendiefond

Start/avslut

2010 - 2010

Kan Clostridium difficile-infektion vara en livsmedelsburen zoonos?

Bakterien Clostridium difficile är en välkänd patogen hos människor som utvecklat antibiotika-associerad diarré i samband med sjukhusvistelse. Under senare år har rapporterats om en mer virulent C. difficile PCR ribotyp 027 som ger svår diarré och hög dödlighet hos människa. Denna C. difficile producerar en större mängd toxin än andra stammar. C. difficilie har nyligen påvisats i köttfärs i Sverige, österrike, USA och Kanada. Detta oroar och det finns en hypotes om att bakterien skulle kunna spridas från djur till människa och via livsmedel. Det är nu därför viktigt att Sverige tar fram optimal diagnostik för att kunna isolera och smittspåra C. difficile från djur och livsmedel.

Senast uppdaterad : 2014-01-24