Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/avslut

2012 - 2013

Karaktärisering av sjukdomsframkallande adenovirus i svenska slaktkycklingbesättningar

Infektioner med aviär adenovirus orsakar stora ekonomiska förluster för fjäderfäindustrin runt om i världen. Sjukdomen har i Sverige varit begränsad, då det är främst slaktkycklingar som har drabbats. Sjukdomsfallen har dock under senare år varit ovanligt många. Ett exempel är Inklusionskropps-hepatit som förorsakas av aviär adenovirus grupp I, ett DNA-virus utan hölje som är mycket resistent mot yttre påverkan. Hittills har diagnosen i samband med misstankar om IBH-utbrott baserats enbart på obduktion. Projektet syftar till att: 1) Isolera virusstammar och genetisk karakreisera cirkulerande virusstammar. 2) öka kunskapen om adenovirus i landet. 3) Förbättra diagnostiska verktyg för säkrare diagnosställe.  Den nya kunskapen kan ligga till grund för val av lämpliga strategier för att bekämpa och begränsa effekten av utbrott och att minska ekonomiska förluster i slaktkycklingproduktionen.

Senast uppdaterad : 2012-01-16