Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

SLU

Finansiär

Sällskapet för Veterinärmedicinsk Forskning, SVF

Start/avslut

2011 - 2012

Kartläggning av genetiska grupper av svensk VTEC O157:H7 för riskbedömning och epidemiologisk övervakning

Verotoxinproducerande E. coli (VTEC) serotyp O157:H7 är den mest problematiska s.k. EHEC (enterohaemorrhaigsk E. coli)-bakterien i Sverige. O157:H7 är ett ganska vanligt fynd hos nötkreatur, som är bakteriens naturliga hemvist och som inte själva blir sjuka av att bära den: i en studie nyligen fann vi VTEC O157:H7 i 3,4% av alla träckprover från svenska nöt vid slakt, och i hela 12% av hudprover som kan ses som ett mått på om bakterien finns på besättningsnivå (1). För människor kan infektion med O157:H7 leda till allvarlig sjukdom, ibland med dödlig utgång. Symtomen är svår diarré som kan vara blodig, feber, kramper och komplikationer som haemolytiskt-uremiskt syndrom (HUS). Svår sjukdom och dödsfall är vanligast hos barn. (2) Större utbrott av sjukdom hos männiksor uppstår vanligtvis då livsmedel kontamineras med avföring från nötkreatur, ofta rör det sig om köttprodukter som inte tillagats tillräckligt, opastöriserade mejeriprodukter eller grönsaker som bevattnats med kontaminerat vatten och sedan ätits råa. Sporadiska fall av smitta uppstår även via direkt kontakt med djur, eller via kontaminerad miljö som betesmarker eller vattendrag där bakterien kan överleva långa perioder. (3) En mycket låg dos bakterier, sannolikt färre än hundra, räcker för att smitta skall spridas till människor. Detta betyder att livsmedel som kylförvaras och på andra sätt hanteras korrekt ändå kan sprida smitta eftersom det inte behöver ske någon tillväxt av bakterien i livsmedel.

Senast uppdaterad : 2013-11-11